1900 561 558
( 2000đ/phút )

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÓ KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

Tin tức |
 Kể từ ngày 20/09, BQT sẽ không hỗ trợ các lỗi phát sinh do việc đặt tên có ký tự đặc biệt, bao gồm lỗi nạp thẻ

 Các Đội Trưởng hãy đổi lại tên bình thường để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Xin cảm ơn!

Bóng Rổ MOBI
Nhà phát hành VNG