Hậu Vệ Ghi Điểm (SG)

Nancy

TIỂU SỬ

Nancy là một cô gái không bao giờ thỏa hiệp. Khi gia đình đặt câu hỏi về sự thành công của cô trong bóng rổ, cô ấy luyện tập không ngừng nghỉ để trả lời. Nancy muốn chứng tỏ cho thế giới thấy bóng rổ không chỉ dành riêng cho nam giới.

KỸ NĂNG

Ném Gần - Cao Dẫn Bóng - Cao

CHỈ SỐ

2 điểm 79
Úp rổ 35
Lên rổ 58
3 điểm 128
Bật nhảy 52
Chuyền bóng 77
Rebound 64
Chặn bóng 36
Nhanh nhẹn 95
Dẫn bóng 107
Sức khỏe 44
Cướp bóng 87