Hậu Vệ Dẫn Bóng (PG)

Reid

TIỂU SỬ

Trong thế giới của Reid, chỉ có 2 thứ quan trọng là âm nhạc và bóng rổ đường phố. Hiếm ai có thể bắt được nhịp điệu của anh, nhưng điều đáng sợ hơn là anh ta sẽ kiểm soát bạn trước khi bạn nhận ra.

KỸ NĂNG

Lên Rổ - Cao Bật Nhảy - Cao Cướp Bóng - Cao Golden Flash

CHỈ SỐ

2 điểm 83
Úp rổ 41
Lên rổ 62
3 điểm 93
Bật nhảy 60
Chuyền bóng 128
Rebound 46
Chặn bóng 45
Nhanh nhẹn 139
Dẫn bóng 136
Sức khỏe 67
Cướp bóng 141