Giới thiệu

Đặc quyền VIP

VIP SVIP
Sau khi mua nhận ngay 200 Kim Cương Sau khi mua nhận ngay 500 Kim Cương
Nhận mỗi ngày 25 Kim Cương Nhận mỗi ngày 50 Kim Cương
Tăng 20% EXP thi đấu Tăng 30% EXP thi đấu
Tăng 50% Vàng thi đấu Tăng 100% Vàng thi đấu
Tăng số lần mua Vàng 10 lần Tăng số lần mua Vàng 15 lần
Biểu tượng VIP Biểu tượng SVIP
Tăng số lần tạo mới miễn phí Shop Kỹ Năng 5 lần Tăng số lần tạo mới miễn phí Shop Kỹ Năng 5 lần
Tăng giới hạn bạn bè lên 20 Tăng giới hạn bạn bè lên 30
Mỗi ngày tặng miễn phí Nước Suối - Nhỏ x2 Mỗi ngày tặng miễn phí Nước Suối - Nhỏ x3
Đặc quyền tặng thời trang