Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

Tham gia Đấu Hạng nhận quà

Thời gian: từ ngày 26/08 đến 29/08

Nội dung: người chơi tham gia đủ số trận đấu hạng để nhận thưởng

MỐC TRẬN TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
5 trận Đấu Hạng Vàng 2,000
Nước Suối - Nhỏ 2
Bóng Tập 1
10 trấn Đấu Hạng Loa Bình Luận 3
Nước Suối - Nhỏ 3
Thẻ Huấn Luyện - Lục 1
15 trận Đấu Hạng Vàng 4,000
Nước Suối - Vừa 1
Bóng Tập 1