Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

T7, CN đăng nhập nhận VIP

Thời gian: từ ngày 01/09 đến 02/09

Nội dung:
  • Người chơi đăng nhập trong 2 ngày cuối tuần T7 CN sẽ nhận được danh hiệu và quyền lợi của VIP (3 ngày) và SVIP (3 ngày)
  • Người chơi sau khi nhận sẽ nhận được các quyền lợi như khi mua VIP và SVIP


Nguời chơi sẽ nhận được thẻ VIP vào thứ 7

Nguời chơi sẽ nhận được thẻ VIP vào Chủ Nhật