Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

Nạp tích lũy nhận quàThời gian: từ ngày 23/08 đến 02/09

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng

Phần thưởng:

MỐC NẠP TÍCH LŨY TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
200,000 Vàng 5,000
Nước Suối - Trung 2
Loa Bình Luận 2
Thẻ Huấn Luyện - Lục 2
400,000 Vàng 10,000
Nước Suối - Trung 4
Loa Bình Luận 4
Thẻ Huấn Luyện - Lục 4
1,000,000 Vàng 25,000
Nước Suối - Trung 8
Bóng Tập 4
Thẻ Huấn Luyện - Lam 4
2,000,000 Vàng 50,000
Nước Suối - Lớn 6
Bóng Tập 10
Thẻ Huấn Luyện - Lục 10
Thẻ Huấn Luyện - Lam 6
4,000,000 Vàng 100,000
Nước Suối - Lớn 15
Bóng Tập 20
Thẻ Huấn Luyện - Lam 15
Thẻ Huấn Luyện - Tím 5
8,000,000 Cánh Thiên Thần (chỉ số +12) 1
Cánh Thiên Thần