Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

Đua top Club nhận quà


Thời gian: từ ngày 23/08 đến 02/09

Nội dung:
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, căn cứ theo BXH Club trong game để xếp hạng
  • Vị trí trên BXH sẽ được tổng kết vào lúc 23h59'59" ngày 02/09
  • Quà sẽ được trao sau khi sự kiện kết thúc
  • Chủ Club sẽ liên hệ với GM để nhận quà
  • Số lượng quà sẽ căn cứ vào số lượng thành viên hiện tại trong Club

Phần thưởng:

XẾP HẠNG TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Hạng 1 Vàng 10,000
Nước Suối - Lớn 2
Bóng Tập 5
Thẻ Huấn Luyện - Tím 2
Túi Rubik (7 ngày) 1
Hạng 2 Vàng 9,000
Nước Suối - Lớn 2
Bóng Tập 4
Thẻ Huấn Luyện - Tím 2
Túi Sành Điệu (7 ngày) 1
Hạng 3 Vàng 8,000
Nước Suối - Vừa 2
Bóng Tập 3
Thẻ Huấn Luyện - Lam 2
Túi Đen (7 ngày) 1
Hạng 4 Vàng 7,000
Nước Suối - Vừa 2
Bóng Tập 2
Thẻ Huấn Luyện - Lam 2
Bé Bự (7 ngày) 1
Hạng 5 Vàng 6,000
Nước Suối - Nhỏ 2
Bóng Tập 1
Thẻ Huấn Luyện - Lục 2
Gương Biến Dạng (7 ngày) 1


Túi Rubik


Túi Sành Điệu


Túi Đen


Bé Bự

Gương Biến Dạng