Chuỗi sự kiện tuần 1 (23/08 - 02/09)

Đăng nhập 5 ngày nhận quàThời gian: từ ngày 23/08 đến 30/08

Nội dung: người chơi đăng nhập tích lũy mỗi ngày để nhận quà

NGÀY TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1

Vàng 1,000
Loa Bình Luận 2
Nước Suối - Nhỏ 2
2

Vàng 1,500
Bóng Tập 1
Nước Suối - Nhỏ 1
3 Vàng 2,000
Thẻ Huấn Luyện - Lục 1
Nước Suối - Nhỏ 2
4 Vàng 2,500
Bóng Tập 1
Nước Suối - Vừa 1
5 Nước Suối - Vừa 1
Loa Bình Luận 1
Thẻ Huấn Luyện - Lam 1
Cánh Tia Sáng Vàng (3 ngày) 1

Tia Sáng Vàng